Your address will show here +12 34 56 78
LogotypSocial Media

Bayhome by Bernstrup

Detta projekt gjordes för en frisör som heter Bayhome av Bernstrup. Logotypens tema skapades för att ha en ren stil med humöriga färger.

VISIT WEBSITE
CLIENT:

Bayhome by Bernstrup

DATE:

sep 15, 2018